Gói phần mềm Aster

GÓI PRO 2

1 CPU ra 2 màn hình

1.500.000 đ

Gói Pro 2 – 1CPU ra 2 máy tính độc lập bằng 2 màn hình + 2 bàn phím + 2 chuột.

Bản quyền trọn đời

GÓI PRO 3

1 CPU ra 3 màn hình

1.700.000 đ

Gói Pro 3 – 1CPU ra 3 máy tính độc lập bằng 3 màn hình + 3 bàn phím + 3 chuột.

Bản quyền trọn đời
Banner Price2

GÓI PRO 6

1 CPU ra 6 màn hình

2.500.000 đ

Gói Pro 6 – 1CPU ra 6 máy tính độc lập bằng 6 màn hình + 6 bàn phím + 6 chuột.

Bản quyền trọn đời